Returns Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้หากได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งในสภาพไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถใช้ได้ เช่น กล่องเสียหายชัดเจน ขวดแตกหรือซึมหรือมีรอยร้าว ฝาขวดแตก โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ 
 3. ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดหรือสินค้าสูญหายไม่ได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ลูกค้าสามารถขอคืนเงินหรือขอรับสินค้าใหม่ทดแทนได้โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าสินค้าใหม่ 
 4. ในการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี ลูกค้าขอคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนได้
 5. หากลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์แต่ต้องการคืนเงิน สามารถทำได้โดยส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืน
 6. บริษัทจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ภายใน 5 วันทำการ หรือในกรณีคืนเงินภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน

นโยบายการจัดส่งสินค้า Shipping

 1. หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้าสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ 
 2. บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทคลังสินค้าเอกชน (Fulfillment) ซึ่งจะใช้บริษัทขนส่งเป็น Flash Express เป็นอันดับแรก ส่วนบริษัทขนส่ง Kerry Express และขนส่งไปรษณีย์ไทยถือว่าเป็นบริษัทขนส่งทางเลือก
 3. ลูกค้ายอมรับสินค้าในกรณีสินค้าจัดส่งถึงปลายทางล่าช้าเนื่องจากบริษัทขนส่ง
 4. ลูกค้ายอมรับการเก็บเงินปลายทาง COD อาจมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติมตามแต่ที่บริษัทขนส่งเรียกเก็บ
 5. ลูกค้าจะยอมรับสินค้าที่สั่งแบบเก็บเงินปลายทาง หากลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะยินยอมชำระค่าเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทาง (ถ้ามี)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้